Vini jw pi nou

Ka ki Laser Game?

LASER GAME

"Si ou pa sav ka ki laser Game"

Laser Game s on j ka jw adan on sal an nws av anki limy vyolt fluo, ou adan on kalit labirint', fo ou trap moun a lot kip la av on fizi laser ... fo ou vy j aw pou yo pa trapw twp osi !

J la sa pa virtuel ! Ou ka kouri onlo, ou ka dpansw byin adan ! Sa fizik, ou ka sw o sry ! Fgnan pk p jw sa !

Av video la sa zt k konprann' ka ki Laser Game

An plis' anly yo ka dtay 3 type a jw ...

Admin | dimanche 10 fvrier 2008 à 16:07