Vini jwé épi nou

Sésyon an nou

LASER GAME

"Sa pou zôt sav pou konèt lé diféran sésyon nou ka fè"

Nou défini 3 stil de sésyon adan laser game la Sésyon Fun, Sésyon Défi é Sésyon Tournwa.

Sésyon Fun :

Sé sésyon ki ouvè pou tout' moun, nou ka jwé avè nouvo kon abityé. Sé la nou ka invité zanmi a vin' éséyé jé la, a moman la sa ou pé vin' jwé avè nou san pwoblèm

Sésyon Défi :

Adan sé sésyon la sa sé moun a klan la sèlman ka jwé kont' on dôt ékip, avè on nonb' de jwè défini a lavans'.

Lé défi ka fèt si 3 parti, tala ki gannyé 2, gannyé défi la.

Si on ékip bizwin défyé nou, pani pwoblem, fo i kontakté nou, é nou ké jéré sa.Paj kontak an nou

Sésyon Tournwa :

Sé lè Laser Game la ka organizé on tournwa, sé osi manb' a klan la ka jwé kont' dôt ékip ... si ou ja sav jwé, fè on ékip avè zanmi aw é vin' vwè ki nivo a zôt parmi tout' sé ékip la !!!

Gadé anlè kalandriyé a forum an nou pou sav ki lès nou ka fè tèl ou tèl jou.Kalandriyé an nou

Lord-J | mardi 12 août 2008 à 08:41